topo

Beneficiados

- Forros de Pinnus
- Paredes Eucalipto
- Piso Eucalipto
- Particiones de Pinnus
- Pies e Cantoneras
- Casas Beneficiadas (toda la madera para la construcción) 

Maderas Brutas

- Guías y vigas de Eucalipto
- Guías y vigas de Pinnus
- Planchas
- Costaneras
- Astillas de Eucalipto

Dacko - Equipamentos para Viveiro, Montagem de Viveiros, Estufas Metálicas, Máquinas e Equipamentos para preparo e movimentação de mudas, Insumos, Sombreament - Guías y vigas de Pinnus
Guías y vigas de Pinnus
Dacko - Equipamentos para Viveiro, Montagem de Viveiros, Estufas Metálicas, Máquinas e Equipamentos para preparo e movimentação de mudas, Insumos, Sombreament - Paredes Eucalipto
Paredes Eucalipto
Dacko - Equipamentos para Viveiro, Montagem de Viveiros, Estufas Metálicas, Máquinas e Equipamentos para preparo e movimentação de mudas, Insumos, Sombreament - Forros de Pinnus
Forros de Pinnus
Dacko - Equipamentos para Viveiro, Montagem de Viveiros, Estufas Metálicas, Máquinas e Equipamentos para preparo e movimentação de mudas, Insumos, Sombreament - Casas Beneficiadas
Casas Beneficiadas
Dacko - Equipamentos para Viveiro, Montagem de Viveiros, Estufas Metálicas, Máquinas e Equipamentos para preparo e movimentação de mudas, Insumos, Sombreament - Astillas de Eucalipto
Astillas de Eucalipto